ΣΧΕΔΙΟ: στρογγυλό μεγάλο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 111

ΣΧΕΔΙΟ: στρογγυλό μεσαίο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 111