ΣΧΕΔΙΟ: οβάλ μεγάλο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 111

ΣΧΕΔΙΟ: οβάλ μεσαίο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 111