Κομψό και εύχρηστο stand

Ειδική συσκευασία
για καλύτερη εμφάνιση,
προβολή, αλλά και
προστασία